Przeskocz do treści

O nas

Dr Bartosz Przysucha

Uczęszczałem do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyłem studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie. Od 11 lat wykładam Matematykę, Statystykę, a także przedmioty pokrewne na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. W 2015 roku obroniłem doktorat na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2016 roku jestem Kierownikiem Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu (link). Jestem również kierownikiem studiów podyplomowych „Analiza danych” oraz wykładam Statystykę na studiach doktoranckich   w  Instytucie  Agrofizyki  Polskiej  Akademii  Nauk  w  Lublinie. W  międzyczasie  pracowałem  w  dwóch  szkołach  jako   nauczyciel  matematyki: w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz w XXIX Liceum  Ogólnokształcącym  im.  cc.  mjra  Hieronima  Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie. Od wielu lat prowadzę kursy maturalne i przygotowuje uczniów do matury. Wreszcie reagując na sugestie wielu moich uczniów oraz zapotrzebowania rynku postanowiłem założyć własną szkołę.

Dr Anna Makarewicz

Doktor nauk matematycznych Politechniki Lubelskiej. Już jako przedszkolak przejawiała nieprzeciętne zaciekawienie nauką przy "czytaniu" encyklopedii. Ukończyła na UMCS matematykę ze specjalnością nauczycielską i informatyczną oraz ekonomię więc jest "podwójnym" magistrem. Gościnnie prowadziła seminaria na Politechnice Warszawskiej. Czynnie brała udział we współpracy z przedsiębiorstwami, wdrażając i proponując nowe pomysły rozwiązań głównych problemów w firmach. Uczestniczyła w projekcie Nauka dla gospodarki. W ramach tego projektu odbyła 6-cio miesięczny staż w firmie informatycznej Kolibra w Lublinie. Kolejnym projektem, w którym brałam udział było Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy, który realizowany był przez Samorząd Województwa Lubelskiego. W projekcie tym przez 9 miesięcy pełniła funkcję Konsultanta i współpracowałam z przedsiębiorstwem E-Test Sp. z o. o. Wykonuje różne opracowania statystyczne m.in do doktoratów z innych dziedzin. Od 12 lat uczy nie tylko na Politechnice ale również na WSEI, WSPA, UMCS oraz w I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku gdzie prowadzi klasy politechniczne. Od 17 lat przygotowuje uczniów do matury ze 100% skutecznością, bardzo dobry kontakt ma również z najmłodszymi uczniami ze szkół podstawowych. W 2020 r. została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty.

 

mgr Konrad Kania

 

Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, z zamiłowania do przedmiotów ścisłych edukację wyższą zaczął od studiów inżynierskich z Mechatroniki na Politechnice Lubelskiej. Fascynacja matematyką i jej zastosowaniami pchnęły go, do tego aby z matematyki zrobić magisterkę (obronioną również na Politechnice Lubelskiej), a później i jego główny zawód. Matematyki uczył innych w zasadzie już od czasów szkolnych, a przez kilka lat swojej kariery zawodowej po studiach, zajmował się analizą danych, cyfrowym przetwarzaniem obrazów, tomografią przemysłową i sztuczną inteligencją. Uczył matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierz Wielkiego oraz w Wyższej Szkole Inżynierii i Innowacji, z czego zrezygnował by ostatecznie zatrudnić się na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej, gdzie poza matematyką uczy również statystyki i elementów programowania. Matematyka stanowi dla niego klucz i narzędzie do tego aby poznawać świat w sposób obiektywny, a rozwiązywanie problemów z użyciem matematyki sprawia mu zawsze wielką satysfakcję oraz frajdę - tę pasję stara się zaszczepiać swoim uczniom – tak aby widzieli w matematyce coś więcej niż tylko wzory i regułki.

 

mgr Katarzyna Toborek

Jestem absolwentką IX Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lublinie klasy matematyczno– informatycznej. Ukończyłam studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuję w Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Prowadzę też zajęcia z matematyki na Politechnice Lubelskiej. Od wielu lat zajmuję się nauczaniem matematyki, przygotowaniem uczniów do matury. Chcę przekazać młodszemu pokoleniu moją fascynację matematyką. Już podczas studiów, w ramach praktyk badawczych, brałam udział w warszawskim festiwalu nauki, propagując matematykę wśród uczniów. Kilka lat działałam w Unikidsie, prowadząc warsztaty dla dzieci oparte na różnych gałęziach matematyki i informatyki. Mój matematyczny świat został uformowany przez wspaniałych profesorów, których spotkałam i spotykam na każdym etapie życia zawodowego. Któregoś dnia dostałam w prezencie książkę  Iana Stewarta „Listy do młodego matematyka”, która otworzyła mnie na wielowymiarowe piękno matematyki. Czy wiesz, że wystarczy chęć, zrozumienie i systematyczna praca, by czuć się z matematyką komfortowo? W naszej szkole spotkasz pasjonatów matematyki, którzy zarażają swoją pasją. Stephen Kong napisał: „Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym.” Zapraszamy, by matematyka stała się Twoją pasją 🙂