Przeskocz do treści

O mnie

Dr Bartosz Przysucha

Uczęszczałem do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyłem studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie. Od 11 lat wykładam Matematykę, Statystykę, a także przedmioty pokrewne na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. W 2015 roku obroniłem doktorat na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2016 roku jestem Kierownikiem Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu (link). Jestem również kierownikiem studiów podyplomowych „Analiza danych” oraz wykładam Statystykę na studiach doktoranckich   w  Instytucie  Agrofizyki  Polskiej  Akademii  Nauk  w  Lublinie. W  międzyczasie  pracowałem  w  dwóch  szkołach  jako   nauczyciel  matematyki: w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz w XXIX Liceum  Ogólnokształcącym  im.  cc.  mjra  Hieronima  Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie. Od wielu lat prowadzę kursy maturalne i przygotowuje uczniów do matury. Wreszcie reagując na sugestie wielu moich uczniów oraz zapotrzebowania rynku postanowiłem założyć własną szkołę.